Kurs i medial och andlig utveckling

Kursen i medial och andlig utveckling är utvecklad av Carina.

Personlig ledare
Alla människor har en ledare som hjälper dem med saker och ting i det vardagliga livet. Det enda man egentligen behöver göra är att lära sig lyssna på dem. Detta kommer bli det första viktiga steget i kursen.

Tidigare liv
Tillsammans med ledaren gör ni sedan resor till ett av era tidigare liv. Här kan du bland annat få svar på varför du råkar ut för vissa händelser och personer i ditt nuvarande liv.

Auramålning
Ett lärorikt, roligt och uppskattat inslag i kursen är auramålning och tolkning av denna. På ett enkelt sätt får du reda på aurans färger och vad dessa står för.

Ditt tredje öga
Ditt tredje öga kommer att stå för en stor del av ditt inre seende varför Carina öppnar upp detta och lär dig förstå symbolerna i seendet. Allting i det inre seendet är en tolkningsfråga, olika människor uppfattar saker och ting på olika sätt. Men det är ditt sätt att se dina bilder och symboler som är det enda riktiga. Carina ger förklaringar om hur du tolkar dessa på bästa sätt.